19 mei 2010

IJmuiden – Hellevoetsluis; weer op bekend water

Waar we rond Cuba en de Verenigde Staten voornamelijk met de Golfstroom te maken hadden, was dat een ander soort stroming dan de getijstromen die we hier op de Noordzee kennen. Even de stroomkaarten bekijken voor vertrek maakt in ons geval het verschil tussen een duwtje in de rug en uitslapen of de stroom op de neus en onnodig vroeg vertrekken.
Om optimaal te profiteren moeten we 3 tot 4 uur na hoogwater weg. En profiteren doen we, want nadat we even voor elf uur vertrokken uit IJmuiden zijn we na tweeen al voorbij Scheveningen. Het zeilt heerlijk over rustig en vlak water en als het niet zo koud was zou ik me afvragen waarom we die oceaan zijn overgestoken!

Omdat het nog vroeg is en we een flinke duw in de rug mee krijgen besluiten we het NSR spektakel te laten voor wat het is en door te varen en de Maasmond over te steken. Nadat we ons netjes gemeld hebben worden we verzocht stand-by te blijven maar de oversteek verloopt rustig, al komt flinke tanker vlak voorlangs varen. We passeren de Tweede Maasvlakte in aanbouw en sturen even later op het Slijkgat aan. Berucht om zijn ondieptes en stromingen. We hebben het tij perfect getimed want met weinig wind en het tij in de rug klokken we onze snelheid over de grond regelmatig boven de 9 knopen!

Het schutten bij de sluis gaat vlot en zo varen we weer op bekend water. We varen Hellevoetsluis binnen en meren af in het oude haventje, waar we even verderop een bekende zien liggen.

  

Comment Notification Subscription

You have been unsubscribed from email notifications for any future comments to this post.
Reacties zijn gesloten

Welkom op Sailinglive.nl

In de zomer 2008 vertrokken we voor een reis met onze zeilboot Live, een Baltic 39 uit Zierikzee. Langs de westkust van Europa zeilden we naar het zuiden om vervolgens de Atlantische oversteek te maken naar de Caribbean, waar we een jaar lang hebben rondgezeild. Daarna ging het via Cuba naar de Verenigde Staten. In mei 2010 zeilden we de Oosterschelde weer op een keerden na duizenden zeemijl weer terug in onze thuishaven.

Laatste reacties